Disclaimer

Baas Pot- en Tuinplantenkwekerij (Kamer van Koophandel: 39064605), hierna te noemen Baas, verleent je hierbij toegang tot www.puurtuingeluk.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Baas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Baas spant zich in om de inhoud van www.puurtuingeluk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.puurtuingeluk.nl materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.puurtuingeluk.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.puurtuingeluk.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Baas nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Baas en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Baas, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.